Women’s Tennis Roster 2017-2018

Photo: Narumi Hayano
Name: Narumi Hayano
Year: So
Hometown: Kiyosu-Shi, Aichi-ken, Japan