Photo:
Narumi HayanoShadow
Name: Narumi Hayano
Year: So
Hometown: Kiyosu-Shi, Aichi-ken, Japan