Women’s Tennis Roster 2016-2017

Photo: Narumi Hayano
Name: Narumi Hayano
Year: So
Hometown: Kiyosu-Shi, Aichi-ken, Japan